Silnoproudé elekroinstalace

Silnoproudá elektroinstalace musí splňovat přísné normy a bezpečnostní předpisy, aby bylo minimalizováno riziko požáru a nebezpečí pro lidi a majetek. Její správné provedení je klíčové pro bezproblémový chod elektrických zařízení a minimalizaci poruch a výpadků. Chceme odvádět kvalitní práci, a proto poskytujeme na námi provedené práce 5-ti letou záruku.

Bytové elektroinstalace

Bytová elektroinstalace je nezbytnou součástí každého moderního domova. Jejím hlavním účelem je zajištění dodávky elektřiny do jednotlivých místností a zařízení. Správně navržená a provedená elektroinstalace musí splňovat stanovené bezpečnostní normy a zároveň být dostatečně funkční a přehledná. Při jejím provedení je důležité správně rozmístit zásuvky, přepínače a osvětlení tak, aby vyhovovaly potřebám a zvyklostem obyvatel. Kvalitní elektroinstalace také minimalizuje riziko poruch a předchází nebezpečným situacím spojeným s elektřinou.

Průmyslové elektroinstalace

Průmyslová elektroinstalace se zabývá návrhem, montáží a údržbou elektrických systémů v průmyslových objektech. Tento obor je nezbytný pro správné fungování a bezpečnost výrobních provozů a dalších průmyslových zařízení. Hlavním cílem průmyslové elektroinstalace je zajistit spolehlivé a efektivní dodávky elektřiny do všech potřebných části průmyslového zařízení. Elektroinstalatéři se specializují na napájení strojů, osvětlení, vytápění a chlazení, systémy pro ochranu před přepětím a další elektrické prvky potřebné v průmyslovém prostředí. Pro správnou funkci průmyslové elektroinstalace je důležitá i pravidelná údržba, která zajišťuje bezproblémový provoz zařízení a minimalizuje riziko výrobních zastavení.

Elektrikářské práce

Elektrikářské práce zahrnují širokou škálu činností souvisejících s elektrotechnikou. Elektrikáři se zabývají instalací, opravou a údržbou elektrických zařízení a sítí. Provádějí také montáže elektrických rozvodů ve stavbách a zajistí, aby veškeré elektroinstalace splňovaly platné normy a předpisy.

Kabelové trasy

Kabelové trasy jsou využívány ke spolehlivému a bezpečnému pokládání kabelů a drátů v různých prostředích s cílem propojit elektrická zařízení. Existuje několik variant kabelových tras, jako například žlaby, žebříky a koše, které jsou vybírány podle konkrétního účelu a prostředí, ve kterém jsou instalovány.

Osvětlení

Osvětlení silně ovlivňuje atmosféru a funkčnost interiérů i exteriérů. Je důležité pro estetiku, bezpečnost a pohodlí uživatelů. Existuje mnoho druhů osvětlení (např. stropní svítidla, LED pásky, aj.), které se používají v různých prostředích. Umístění a výběr osvětlení jsou klíčové pro optimální osvětlení a požadovanou atmosféru.

Hromosvody

Hromosvody fungují tak, že odvádějí nadbytečný elektrický proud do země, čímž minimalizují riziko poškození elektrických zařízení v případě blesku nebo vysokých napětí v distribuční soustavě. Správná instalace a údržba hromosvodů je nezbytná, aby byla zajištěna bezpečnost budov a jejich obyvatel.

Záložní zdroje

Záložní elektrické zdroje jsou často používány v nemocnicích, telekomunikačních sítích a průmyslových provozech. Tyto zdroje mohou být napájeny různými způsoby, jako jsou akumulátory, generátory nebo solárními panely, a poskytují spolehlivý zdroj energie při výpadku elektrické sítě.

Revize

Elektrické revize jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti elektrických zařízení. Tyto revize provádějí odborníci, kteří pečlivě kontrolují stav a funkčnost elektrického systému v domácnosti, firmě nebo veřejném prostoru. Elektrické revize jsou povinné zákonem a jejich výsledkem je revizní zpráva.