Silnoproudé elekroinstalace

Správně provedená silnoproudá elektroinstalace je základním předpokladem pro bezpečné používání a bezproblémové fungování elektrospotřebičů a koncových zařízení. Chceme odvádět kvalitní práci, a proto poskytujeme na námi provedené práce 5-ti letou záruku.

Bytové elektroinstalace

Dokážeme navrhnout, nacenit a zrealizovat kompletní či částečnou rekonstrukci silnoproudých rozvodů ve vašem bytě či rodinném domu. Všechny vaše požadavky a přání zkonzultujeme s projektantem a vše zrealizujeme dle platných norem a vyhlášek. Všechny práce děláme na klíč od A do Z s maximální přesností, funkčností a čistotou. Využíváme co nejnovější, ale přesto řádně odzkoušené technologie. Dbáme především na funkčnost a na jednoduchost realizace.

Průmyslové elektroinstalace

Realizujeme elektroinstalace i větších rozměrů, jako jsou ty průmyslové. Se zákazníkem a projektantem vytvoříme individuální nabídku, která splňuje nejnovější normy a vyhlášky dle požadavků zákazníka. Naší snahou je co nejméně narušit chod daného komplexu. Po vzájemné dohodě začneme s realizací samotné elektroinstalace. U těchto objektů se snažíme přijít mimo jiné i s energeticky co nejúspornějším řešením. Funkčnost, jednoduchost a využití nových technologií jsou zde samozřejmostí.

Elektrikářské práce

Realizujeme klasické i inteligentní elektroinstalace včetně přípravy projektové dokumentace a předávací dokumentace pro kolaudaci v obytných domech, administrativních budovách, průmyslových halách, nákupních střediscích atd.

Kabelové trasy

Kabelové trasy se již dlouho budují podle stejných postupů. Vytvoří se nosný systém z kabelových žlabů, žebříků a dalších prvků a do něj se kabely uloží. Na první pohled by se dalo říci, že může být jedno, jaký typ kabelového žlabu se pro instalaci použije, ale opak je pravdou.

Osvětlení

Správný výběr osvětlení hraje klíčovou roli a bylo by škoda spokojit se s málem. Na druhou stranu správně navržená, funkčně provedená a provozuschopná instalace nouzového osvětlení je základním předpokladem pro zajištění rychlého a bezpečného úniku osob v případě vzniku mimořádné události.

Hromosvody

Bouřky u nás nejsou nic výjimečného, a proto bychom se měli zamyslet nad ochranou svého majetku proti úderu blesku. Základní ochranu může tvořit hromosvod neboli bleskosvod, který vytvoří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení blesku do země.

Záložní zdroje

Záložní zdroje UPS jsou pořizovány s cílem zajistit vysokou spolehlivost napájení elektrickou energií pro klíčové spotřebiče. Vysokou spolehlivost napájení zařízení lze dlouhodobě zajistit jedině pravidelným odborným monitoringem a následnou údržbou.

Revize

Smyslem provádění revize elektřiny je ochrana majetku a především bezpečí osob, které v nemovitosti pobývají. Firmám a dalším institucím, pro které jsou revize elektroinstalace povinné, navíc hrozí za nesplnění této povinnosti postih v podobě pokuty, ale také trestního stíhání, pokud dojde k havárii nebo úrazu.

Kontaktní formulář

6 + 2 =

Telefon

+420 770 171 819